Egynapos szabálykönyv

Az OEP által külön szerződéssel finanszírozott egynapos beavatkozások minőségbiztosítási és ellátás-szervezési feltételeire vonatkozó Szabálykönyv a 2007-ben OEP által egynapos sebészeti ellátásokra kiírt pályázat 1. számú mellékleteként jelent meg.

Jelen szabálykönyvben megfogalmazottak vonatkoznak mindazon elektív (tervezett) egynapos beavatkozást végző intézmény érintett szervezeti egységére, amely az OEP-pel az egynapos beavatkozásra szerződésben áll vagy arra vonatkozó mellékszerződéssel rendelkezik.

A szolgáltató a tevékenységét a hatályos rendeletek és irányelvek, az általános feltételek alapján összeállított Minőségbiztosítási Kézikönyv szerint végzi. Amennyiben a szolgáltató már rendelkezik minőségbiztosítással, úgy annak megfelelő módosítása szükséges. Az eredményeket minimálisan a kijelölt indikátorok alapján értékeli. (lásd 7. pont indikátorok).

A szolgáltató folyamatosan ellenőrzi a működésbiztonsági feltételek teljesülését, a folyamatokat a kijelölt indikátorok alapján méri. Az indikátorok és a belső ellenőrzések alapján éves minőségellenőrzési jelentést kell összeállítani az OEP részére, melyeket a területileg illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárakhoz kell megküldeni a tárgyévet követő év március 1-ig. Az értékelést az 5. pontban meghatározott feltételek és indikátorok szerint kell elvégezni.